REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA
DETOXAMIN BASIC - MEGAMIN - ZEOLIT ACTIVAT TMA PRIN NANOTECHNOLOGIE - ANTIOXIDANT NATURAL 100%
RECOMANDARI Dr. SLAVKO IVKOVIC
BIJUTERII MAGNETICE TERAPEUTICE ENERGETIX
MAGNOFLEX SILVER - BANDAJE MAGNETICE TERAPEUTICE CU FIR DE ARGINT
E-FLEX - ANTIOXIDANTI  100% NATURAL
ALKALINE WATER ENERGY NANO FLASK - PRODUCE APA ALCALINA IONIZATA 
 
 Official Website TERAPIA-ROMANIA.RO REPREZENTANT  ENERGETIX ROMANIA
  REPREZENTANT ENERGETIX 
 ROMANIA 126910 ®
Official Website
0743-019108
Comenzi si informatii
0743-019108 
 
 TRANSPORT GRATUIT
 POSTA ROMANA
 Livrare 4- 5 zile
 Ridicare Sediul Postal 
 
TRANSPORT RAPID
FAN CURIER
Livrare1- 3 ZILE  
 la domiciliu 24,10 lei
 
 
 
 
 
PRODUSELE  MEGAMIN
INCEPAND CU DATA DE 07/10/2009  TOATE PRODUSELE  MEGAMIN SE VOR DENUMI DETOXAMIN ;MEGAMIN- produs momentan in Croatia , va fi denumit DETOXAMIN (dupa principala caracteristica a mineralului ZEOLIT : de detoxifiere ) si va fi produs in AUSTRIA  .Croatia  nu se afla inca in UNIUNEA EUROPEANA  si din acest motiv oficialii brendului MEGAMIN – au luat hotararea de a produce acest supliment alimentar in AUSTRIA IN CONFORMITATE CU TOATE CERINTELE EUROPENE  
 
PRODUCATOR MEGAMIN 
 Tribomin ltd. Osijek, CROATIA
 
 
PRODUCATOR :  DETOXAMIN  - Panaceo International Active Mineral Production GmbH  Finkensteinerstr. 5, A -9585, Godersdorf, Villach, AUSTRIA
 
PRODUCATOR : DETOXAMIN PUDRA - GINGER D.o.o., AUGUSTA SENOE 3, 10431 SVETA NEDELJA, CROATIA 
 
DISTRIBUITOR EXCLUSIV
ENERGETIX GRUP Franz-Kirsten-str. 1,55411 Bingen Germany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producator :
Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
Director Feed-uri RSS Romanesti
 
Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool
 
 
 
 Reprezentant
Energetix Romania ®
126910
0743019108
 
 
 
 Studii despre Zeolitul Activat TMA prin Nanotechnologie a produselor Detoxamin
 
STUDII CLINICE ZEOLIT
STUDII CLINICE ZEOLIT ACTIVAT PRIN NANOTEHNOLOGIE A PRODUSELOR DETOXAMIN
 
 
  
 

  

 
Nanotehnologia TMA
 
 Nanotehnologia TMA (micronizare prin activare tribo mecanic?), se bazeaz? pe procedeul de dezintegrare al particulelor solide cu ajutorul acceler?rii centrifugale, prin dirijarea ?i coliziunea controlat? a particulelor de materiale care se prelucreaz?. Particulele componente din rocile minerale folosite, în timpul procesului de fabricare se unesc unele cu altele sub un unghi bine determinat, ceea ce duce la o mi?care relativ? a unei particule de-a lungul suprafe?ei altei particule. 
O asltfel de procedur? de m?cinare a mineralelor în condi?ii mecanizate de ciocniri reciproce ?i frecare în intervale de timp foarte sc?zute(0.0001-0.001s) conduce la apari?ia unei suprafe?e specifice de particule cu un diametru extrem de redus (< 1-7µm) fiind astfel foarte active din punct de vedere biologic ?i cu un PH stabil de 7.48. 
Prin aplicarea nanotehnologiei TMA, zeolitul cap?t? noi propriet??i fizice, li se m?re?te suprafa?a activ?, se îmbun?t??esc propriet??ile de absorb?ie ?i de transfer ionic, capacitatea, precum ?i transferul de electroni; astfel propriet??ile substan?elor prelucrate prin nanotehnologia TMA sunt mult îmbun?t??ite. În timp ce clinoptilolitul neactivat are o capacitate de absorb?ie de 300m2/kg, prin procedura de activare tribo-mecanic?, capacitatea de absorb?ie ajunge la 1000m2/kg.
Aplicarea nanotehnologiei TMA nu cauzeaz? schimb?ri în compozi?ia chimic? a mineralului natural zeolit (determinat prin analiz? radiologic? cu raze x efectuat? pe e?antioane înainte ?i dup? activare) cu toate acestea modific? propriet??ile fizico-chimice ale zeolitului natural la un nivel semnificativ.
Cele mai semnificative schimb?ri apar în:
 • Dimensiunea particulelor,
 • Suprafata activ?,
 • Inc?rcarea electrostatic?,
 • Capacitatea de schimb de ioni.
În urma rezultatelor m?sur?torilor de conductivitate electric? s-a ajuns la concluzia c? TMAZ are o capacitate mai mare de schimb de ioni decât zeolitul neactivat. 
În plus, procesul de schimb de ioni încetine?te în timp, ionii TMAZ sunt conecta?i mai ferm decât ionii din zeolitul neactivat iar cantitatea absolut? de ioni interschimbati cre?te cu sc?derea nivelului ph.
Zeolitul natural con?ine o cantitate foarte mic? de particule hidrofobe (particule care au efect de legare a apei) pe când zeoli?ii activa?i sunt complet hidrofili. Suspendarea TMAZ în ap? (indiferent de concentrare sau de timpul de amestecare ) prezint? un ph mai crescut decât la zeolitul neactivat. 
Toate particulele TMAZ au un diametru mai mic de 83.87 µm iar diametrul mediu este 11.1 µm. În compara?ie cu zeolitul neactivat, dimensiunea medie TMAZ este de 6 ori mai mic? iar suprafa?a specific? este 1.8452 mA²/g, care este de 3 ori mai mare decât al zeolitului neactivat.

În ultimii ani s-au depus eforturi considerabile în ceea ce prive?te dezvoltarea ?i aplicarea tehnologiei de activare tribo-mecanic? (TMA) în utilizarea agen?ilor naturali (licopen, propolis, l?pti?or de matc?, etc.) pentru intensificarea eficacit??ii medicamentelor. 
Tehnologia TMA ofer? posibilitatea cree?rii ?i producerii unor noi genera?ii de medicamente inovative bazate pe API naturale cu performan?e ridicate f?r? efecte toxice sau secundare.  
În urma studiilor ini?iale, care au fost efectuate doar cu TMAZ, cercet?torii s-au concentrat asupra sintezei cu al?i agen?i naturali ?i sintetici. S-a demonstrat c? diferite tipuri de molecule API pot fi încapsulate cu mare succes în particule de TMAZ (efectul “barca în sticl?”).
Astfel de complexe încapsulate sunt protejate de:
 • oxidare,
 • pierderea caracteristicilor catalizatoare,
 • lipsa transportul de oxigen de c?tre substan?ele bioactive naturale.
Astfel, activitatea acestor molecule este re?inut? ?i este aproape identic? cu cel al moleculelor libere. Economiile anumitor ioni ?i molecule în canale permite folosirea lor, inclusiv eliberarea lent? a substan?elor fitofarmacologice active.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectele Produselor DETOXAMIN cu Zeolit Activat Tribomecanic prin Nanotehnologie

Foarte important de subliniat faptul c? Detoxamin® ac?ioneaz? de la nivelul tractului gastrointestinal, c? nu se reabsoarbe, nu este toxic, nu se acumuleaz? în organele interne ?i nu exist? o doz? toxic? sau letal?.

Toate efectele enumerate mai jos sunt sus?inute de studii clinice ?i cercet?ri ?tiin?ifice, pe care le g?si?i în „Documenta?ie”.

1.DETOXIFIANT

- Adsoarbe ?i elimin? amoniacul, metalele grele (precum plumb, arseniu, mercur ?i cadmiu), micotoxinele ?i compu?ii moleculari de mici dimensiuni (hidrocarburi, dioxidul de sulf ?i oxizi de nitrogen);

- Ac?ioneaz? ca ?i o sit? molecular? reducând povara toxic? gastrointestinal?;

- Înl?tur? metaboli?ii nocivi în urma tratamentelor medicamentoase;


2.HEPATOPROTECTOR

- Reduce nivelul transaminazelor;

- Reduce inflama?iile;

- Protejeaz? ?i stabilizeaz? membrana celulei hepatice;

- Stimuleaz? regenerarea ?i detoxifierea hepatic? în intoxica?ii medicamentoase, etilice, cu anticoncep?ionale, în steatoz? hepatic?, hepatite cronice, ciroz?, litiaz? biliar? prin men?inerea nivelului de glutation hepatic ?i chelatarea fierului în exces din ?esuturi.3.ANTIOXIDANT

- Suprafa?a cristalului de zeolit este înc?rcat? negativ, f?cându-l un donator bogat de electroni, ceea ce ajut? la neutralizarea radicalilor liberi înc?rca?i pozitiv;
- Este si un antioxidant enzimatic, deoarece stimuleaz? enzimele de protec?ie ale celulei – SuperOxid Dismutaza si Glutationul;


4.IMUNOMODULATOR

- Îmbun?t??e?te comunicarea între celule astfel promovând regenererea ?i recuperarea în întreg sistemul imunitar;

- Intensific? metabolismul în interiorul celulei, ac?ionând pentru cre?terea vitalit??ii prin activitatea dehidrogenazei mitocondriale (MTT);

- Influen?eaz? pozitiv dezvoltarea ?i activarea limfocitelor (in special CD4, CD8), ce duce la echilibrarea sistemului imunitar;

- Adjuvant în terapiile antitumorale:

            - reduce efectele secundare ale chimio si radioterapiei (leucopenie, anemie, inapeten??, c?derea p?rului)

            - stimuleaz? functia de fagocitoz? a macrofagelor,

            - activeaz? celulele natural ucigase NK,

            - stimuleaz? diviziunea si diferen?ierea celular? normal?

            - inhib? protein kinaza B (c-Akt)

           - induce exprimarea proteinelor supresoare tumorale p21/WAF1/CIP1 ?i p27KIP1

           - inhib? proliferarea ?i induce apoptoza celulelor tumorale (stimuleaz? ac?iunea gamma-interferonului INF? ?i a interleukinei IL-1, IL-2, moduleaz? produc?ia endogen? a factorului de necroza tumoral? TNF? )


5.BIOREGULATOR (BIOCORECTOR)

- Regleaz? echilibrului acido-bazic (pH) a spa?iilor inter ?i intracelulare din organism;

- Regleaz? metabolismul în intestinul gros ?i sub?ire - are o ac?iune prebiotic? pronun?at?;

- Reduce inciden?a de indigestie ?i povara toxic? gastro-intestinal?, afectând procesele de fermentare anaerobe care apar dup? digestia alimentelor;

- Ajut? la resorbtia gazelor rezultate în urma digestiei (NH3, CO2, CO, H2S);

- Neutralizarea lactatelor corecteaz? acidoza local?.

 
Preparatele cu Zeolit Activat  Detoxamin® se recomand?:
 • Pentru a preveni diabetul, hepatita, cancerul;
 • Pentru a preveni complica?iile diabetului;
 • Pentru a u?ura activitatea unor organe precum ficatul, pancreasul, rinichii ?i glandele endocrine;
 • Pentru înt?rirea ?i stimularea sistemului imunitar  (mai ales persoanelor cu deficien?? imunitara);
 • Pentru reglarea nivelului pH în sânge;
 • Pentru neutralizarea ?i eliminarea radicalilor liberi;
 • Pentru detoxifierea organismului ?i eliminarea metalelor grele, a amoniacului, a radionuclidelor;
 • Pentru a scurta perioada de recuperare dup? intoxica?ie alimentar?;
 • Pentru a înl?tura efectele toxice ale medicamentelor, chimioterapiei;
 • Pentru reducerea epuiz?rii fizice (oboseal?);
 • Pentru a preveni îmb?trânirea prematur?;
 • Pentru reducerea stresului oxidativ;
 • Ca adjuvant în bolile maligne (împreun? cu tratamentul de baz? - chimioterapie ?i terapia cu radia?i);
 • Pentru cre?terea calit??ii vie?ii;
 • Pentru combaterea constipa?iei ?i sc?dere în greutate (produsele Premium Plums ?i Acai Slim) ;
 • Pentru sportivi, deoarece reduce acumularea de acid lactic ?i permite o refacere mai rapid?;
 • Pentru a îmbun?t??i absorb?ia ?i fixarea calciului (în osteoporoz?) ?i a compensa lips? unor microelemente indispensabile;
 • Ca produs nutri-cosmetic, duce la îmbun?t??irea general? a metabolismului ?esutului pielii, hr?nind ?i protejând pielea ;
Contraindica?ii produse cu Zeolit Activat Detoxamin :
Toate preparatele cu Zeolit Activat Detoxamin®  sunt contraindicate în:
 • In insuficien?? renal? acut? ?i cronic?;
 • Persoanelor supuse la dializ?;
 • Persoanelor care au efectuat transplant de organe;
 • Aten?ie special? in cazuri de tahicardie sau fibrila?ie atrial?;
 • Preparatul Detoxamin® Guarana trebuie luat cu grij? de c?trepersoanele hipertensive, persoanele cu deregl?ri ale ritmului cardiac sau palpita?ii, ulcer stomacal ?i duodenal, hipertireoz? de?i efectele sunt mult mai blânde decât în cazul consumului de cafea. Nu se va recomanda persoanelor care sufer? de nevroze sau insomnii;
 • Preparatul Detoxamin® Royale Capsule trebuie luat cu grij? de c?tre persoane diabetice;
 • Aten?ie special? la administrarea Detoxamin® Alcosorb în cazuri de intoleran?? individual? la substan?ele componente;

 

Dozaj produse cu Zeolit Activat Detoxamin :

Detoxamin® nu ac?ioneaz? precum o pastil? antinevralgic?.

Efectele pozitive ale Detoxamin® se desf??oar? treptat ?i este nevoie de aproximativ zece zile înainte de a începe s? se resimt? beneficiile aduse de acest preparat.

Dozaj: 

1. Preventiv se recomand? administrarea zilnic? cel pu?in 2-3 luni consecutive de 2 ori/an:

 • Între 6-20 de ani: 3 capsule/zi (1.23 gr)
 • Între 20-50 de ani: 3-6 capsule/zi (1.23 gr -2.46 gr)
 • Peste 50 ani: 6 capsule/zi (2.46 gr) 

2. În tratamentul cazurilor de: diabet tip I.?i II., hepatit?, ciroz?, boli digestive (diaree, arsuri, balon?ri, etc.), intoxica?ii alimentare, hiper/hipotiroidism, boli cardiovasculare (AVC), afec?iuni reumatice, afec?iuni respiratorii, osteoporoz? ?i psoriazis:

se recomand? administrarea zilnic? a câte  6 capsule/zi (2.46 gr) cel pu?in 4 luni consecutive (recomand?m efectuarea analizelor medicale înainte de începerea tratamentului ?i dup? perioada de 4 luni) pentru observarea rezultatelor.

În func?ie de rezultate, dac? acestea sunt pozitive, se recomand? continuarea tratamentului f?r? pauz?, cu aceea?i doz?, pân? situa?ia medical? a pacientului r?mâne stabil? timp de 6 luni. Dup? care se recomand? o perioad? de men?inere la doza injum?t??it? de înca 12 luni. Ulterior se poate trece la recomand?rile de administrare preventiv? pentru tot restul vie?ii. 

3. Din studiile clinice reiese c? s-au administrat între 6 ?i 14 gr/zi de TMAZ în tratamentul pacien?ilor care sufer? de afec?iuni maligne.

Recomand?m administrarea Detoxamin®180 Capsule ca adjuvant în cazurile maligne în doz? de 6 capsule/zi cel pu?in 6 luni consecutive (recomand?m efectuarea analizelor medicale înainte de începerea tratamentului ?i dup? perioada de 6 luni) pentru observarea rezultatelor.

În caz c? pacientului i se recomand? efectuarea sedin?elor de chimioterapie, tratamentul cu Detoxamin® poate continua dar se întrerupe cu 2 zile înainte de chimioterapie ?i se reia dup? 2 zile, cu aceea?i doz?.

În func?ie de rezultate, dac? acestea sunt pozitive, se recomand? continuarea tratamentului f?r? pauz?, cu aceea?i doz?, pân? situa?ia medical? a pacientului r?mâne stabil? timp de 12 luni. Dup? care se recomand? o perioad? de men?inere la doza înjum?t??it? de înc? 12 luni. Ulterior se poate trece la recomand?rile de administrare preventiv? pentru tot restul vie?ii.

 
Dac? nu exist? îmbun?t??iri dup? primele 4-6 luni de administrare, se renun?? la tratamentul cu Detoxamin®.

Supradoz?:

În caz de supradoz? poate provoca constipa?ii. Acest efect secundar se poate compensa prin reducerea dozajului ?i cu o diet? adecvat? bogat? în fibre. Se recomand? de asemenea consumul a cel pu?in 2 Litri de ap? pur?!

Mod de administrare


Mod de administrare a produse cu Zeolit Activat Detoxamin :

Cel mai bine este s? lua?i Detoxamin® pe stomacul gol înainte de mese. În mod ideal ar trebui s? fie administrat cu un pahar mare de ap? între o or? ?i treizeci de minute înainte de a mânca. Dac? nu este posibil s? se ia înainte de mas?, atunci cea mai bun? op?iune urm?toare este s? administra?i la o or? ?i jum?tate dup? mas?.

Nu au loc interac?iuni cu alte medicamente, dar datorit? efectului de absorb?ie se recomand? o diferen?a de 2 ore între administrarea produsului fa?? de alte medicamente.

Lua?i în mod regulat pe parcursul zilei:

Administra?i în cantit??i similare pe parcursul zilei. Dou? capsule de trei ori pe zi, func?ioneaz? mai bine decât trei capsule de dou? ori pe zi ?i cu siguran?? mai bine decât luând toate cele ?ase capsule o dat?! 

Combina?ia optim? este pulbere ?i capsule împreun?:

Detoxamin®180 Capsule încep s? lucreze numai dup? ce au ajuns la nivelul tractului digestiv. Detoxamin®Pulbere de baz? are un gust neutru ?i începe s? lucreze imediat din gur? ?i esofag ?i este deosebit de bun pentru stomac ?i digestie. Din acest motiv, v? recomand?m ca cele dou? preparate s? fie administrate în combina?ie în special în cazuri grave precum diabet, hepatit? ?i cancer.


Considera?ii practice: sfaturi practice pentru a lua Detoxamin®Pulbere de baz? ca s? economisi?i timp la locul de munc? sau acas?. Pute?i avea la îndeman? doza zilnic? utilizând un flacon de sticl? de jum?tate de litru de ap? în care v? amesteca?i doza de Detoxamin®Pulbere de baz?. De fiecare dat? înainte de a bea doar agita?i flaconul!

 

 
PRODUSELE din SERIA MEGAMIN / DETOXAMIN
 
Descoperiri ?tiin?ifice care care au schimbat istoria umana!
»Produsele DETOXAMIN / Megamin sunt suplimente minerale naturale care au la baza Zeolit Activat Tribomecanic cu efecte UNICE asupra organismului uman!
»Materia prima pentru produsele din seria Megamin este mineralul natural Zeolit, obinut din roca vulcanica.
»Zeolit (Ib greaca)=piatra care fierbe.
»Acesta este cunoscut ca fiind un material cu propriet??i remarcabile de schimb ionic, care elimina selective metalele grele si toxinele cu o structura microporoasa ce asigura o mare capacitate de absorb?ie.
 
PRELUCRARE TEHNOLOGICA UNICA PATENTATA ACTIVARE TRIBOMECANICA (TMA)
Nanotehnologia prin TMA (activare tribo mecanica), se bazeaz? pe procedeul de dezintegrare al particulelor solide cu ajutorul acceler?rii centrifugale, prin dirijarea si coliziunea controlata a particulelor de materiale care se prelucreaza.Particulele componente din rocile minerale folosite, in timpul procesului de fabricare a produselor Megamin se unesc unele cu altele sub un unghi bine determinat, ceea ce duce la o mi?care relativa a unei particule de-a lungul suprafe?ei altei particule.
»O asltfel de preocedura de m?cinare a mineralelor in condi?ii mecanizate de ciocniri reciproce si frecare in intervale de timp foarte scazute(O.OOOI-O.OOIs) conduce la apari?ia unei suprafe?e specifice de particule cu un diametru extrem de redus (mai mici de INM)
fiind astfel foarte active din punct de vedere biologic si cu un PH stabil de 7.48.
»Practic, mineralele supuse prelucr?rii prin acest ActivatorTribomecanic isi m?resc suprafa?a specifica de aproape 10 ori (nano-tehnologie).
»Deci toate propritatile substan?elor acestor minerale prelucrate prin nanotehnologie sunt astfel imbunatatie de 10 ori!
»Din acest motiv produsele din seria Megamin sunt atât de eficiente!
»Procesul tehnologic patentat de micronizare (nanotehnologia) garanteaz? un grad maxim de utilitate biologica a substan?elor din seria Megamin.
Tehnologia de producere a produselor din seria Megamin este UNICA in lume; ca atare, acesta tehnologie este inregistrata si patentata la Institutul European de Patent?ri de la Munchen.
 
Studii asupraTMAZ (zeolit activat tribomecanic)
»Primele cercet?ri cu acest preparat au fost f?cute in Croa?ia la inceputul prim?verii '97 la Universitatea de Biotehnologie din Zagreb si au fost r?spândite in numeroase alte tari. Dup? ani de cercetare si tratatamente aplicate asupra a mai mult de 7000 de oameni, se poate afirma ca produsele din seria Megamin reprezint? un remarcabil adjuvant si pentru majoritatea bolilor cronice incurabile!
»In compara?ie cu zeolitul neactivat, m?rimea mediului particulelor TMAZ este de 10 ori mic in timp ce suprafa?a specifica rezultata creste propor?ional.
»Examin?rile au demonstrat influenta pozitivaTM AZ asupra activit??ii microbiologice, in special asupra activit??ii anumitor bacterii, din domeniul alimenta?iei si dietei.
»S-a demonstrat impiedicarea foarte eficienta a dezvolt?rii unor bacterii precum Lactobacillus Brevis, Escherichia Coli si Salmonella. Rezultatele arata ca efectul TMAZ pe acelea?i tipuri de bacterii sunt diferite, depinzând de cantitatea de TMAZ, de felul si num?rul ini?ial de bacterii cat si de timpul si timpul de incubare.
»Subtanta activa, zeolitul activat tribomecanic TMAZ este testat toxicologic si este total netoxic, neavand nici un fel de efecte adverse cunoscute.
»Rezultatele TMAZ sunt publicate in diverse lucr?ri ?tiin?ifice de renume mondial Prof. Dr. Slavko Ivkovic specialist in medicin? intern?, membru al Academiei Europene de Medicin? Interdisciplinar? vicepre?edinte al Instit de Nanomedicina "Klinomed" din Berlin A publicat in ultimii 8 ani peste 20 de lucr?ri ?tiin?ifice interna?ionale
• "TMAZ - noul antioxidant" Paris, 2002 Congresul mondial pe tema radicalilor liberi ?i a stresului oxidativ
• "Stresul oxidativ în bolile maligne ?i efectul TMAZ" San Antonio, SUA, 2002 Congresul american pe tema stresului oxidativ
• "TMAZ în diabet" Seatle, SUA, 2003 Congresul american pe tema stresului oxidativ
• "Efectul TMAZ asupra c?ilor de transmitere a semnalului de moarte programat? a celulelor" California, SUA, 2005 Congresul mondial de nanotehnologie ?i aplica?ii ale nanotehnologiei în medicin?
»„Antioxidan?ii reprezint? cea mai puternic? protec?ie pentru celulele organismului uman. Produsele Megamin dovedite a fi antioxidan?i ?i imunomodulatori foarte eficien?i, fiind cele mai bune mijloace pentru prevenirea ?i protec?ia organismului de cele mai diverse boli."
 
Prof Dr Ulrich von Sass, Vicepre?edinte IVCK : „Ca r?spuns la intrebarea daca un doctor poate sa recomande Megamin pacien?ilor sai, nu pot fi decât de accord, mai ales daca pacien?ii sufer? de cancer. P?rerea mea personala este ca megamin ar trebui administrat in faza incipienta a bolii. Rezultatele prelimininare au dovedid ca TMAZ este de un real succes acolo unde medicina nu poate interveni.
»Aceste boli cronice au in comun aceea?i cauza si anume faptul ca acele celule afectate incearca sa revin? la condi?ia lor ini?iala. Ele se desprind si devin autonome,ceea ce inseamna ca ele incearca sa tr?iasc? fara oxigen. Obiectivul lor este sa se desprind? de celelalte celule, pentru a deveni independente ca si in cazul formelor de viata primitive.Acest lucru e posibil numai in apa. Pentru a trai in apa, celula trebuie sa se degenereze si sa isi reduc? PH-ul cat mai aproape de concentra?ia apei al c?rei PH normal este 7.0. PH-ul normal al organismului uman are valoarea de 7.4 si chiar o mica modificare de 0.1 poate conduce la probleme severe ale s?n?t??ii. Acest lucru inseamna ca celulele independente au un PH cu o valoare mai mica decât valoarea normala a celulelor ce le inconjoara. O asemenea celula creeaz? asa numitul "mediu acid". In compara?ie cu celulele normale, celula incepe sa se divida, sa dea na?tere altor celule cu PH scazut.Aceasta boala e progresiva, avanseaz? pe zi ce trece si este cel mai bine vizibila in cazul tumorilor. Cel mai teribil este faptul ca odat? ce o celula devine anormala, ea nu mai poate creea alte celule normale, ceea ce inseamna ca interven?ia medicala din exterior este necesara pentru ca boala sa nu se inrautateasca. Aceasta interven?ie se poate face in diferite moduri. Medicina conven?ionala incearca sa taie aceste celule pe cale chirurgicala sau sa le distrug? cu ajutorul anumitor substan?e. Deoarece acest tip de tratament este foarte dur exista pericolul ca si celalalte celule s?n?toase sa fie distruse. Alte tratamente in afara de indepartarea pe cale chirurgicala sau distrugerea lor nu se cunosc pana in present.
»Aici intervine substan?a de care vorbeam anterior TMAZ. Ideea este de a nu distruge celulele degenerate, ci de a nu le mai hr?ni. Acest lucru este realizabil prin normalizarea PH-lui, pe de o parte, iar daca nu se poate se urm?re?te moartea celulei afectate prin normalizarea PH-ului mediului in care ea traieste.Ambele metode s-a dovedit a fi folositoare in vitro. Folosirea unui proces atestat ca activarea Tribo-mecanica a permis imbunatatirea unei substan?e non-toxice naturale - Zeolitul- ce este in stare sa p?trund? in membrana celulelor. Problema medicinei conven?ionale este ca nu se poate face diferen?a intre celulele normale si cele anormale, deoarece celulele cu PH schimbat isi p?streaz? structura lor ini?iala si corpul nu le recunoa?te pentru a le putea distruge. Aceasta substan?a aduce PH-ul celulelor la un nivel normal asa ca nu e nevoie sa se fac? o diferen?a intre celulele normale si cele s?n?toase. Rezultatul consta in aducerea la normal a PH-lui mediului in care se reproduc acestea. Deoarece celulele corpului au o durata de viata limitata, celulele degenerate mor in 6 s?pt?mâni fara a se mai reproduce.
Concluzionez ca aceasta metoda este foarte buna si ca acest TMAZ nu face decât sa imbunatateasca vizibil starea organismului"
Prof. Dr Kresimir Pavelic ?eful Clinicii de Medicina Moleculara - Instiutul Ruder Boskovic. "Substan?a activa din Zeolit cu un grad ridicat de schimb de ioni a dus la atestarea unei proceduri speciale de ob?inere. Procedura astfel men?ionata m?re?te capacitatea de absorb?ie de lichide a suprafe?ei pe care ac?ioneaz?, marindu-i astfel incarcarea electrica, eliberandu-se legaturile cristaline de apa din interiorul structurilor ceea ce duce intr-un final la m?rirea capacit??ii de schimb de ioni. Zeolitii activi au o ac?iune foarte benefica in lupta cu diferitele boli. Nu este de mirare ca cele mai mari companii farmaceutice din lume incearca sa produc? medicamente care sa regleze efectul proceselor de oxido-reducere la nivel celular."
 
 
 
 

 

 

 WebCrawler Search
 ©2004-2014 Official Website Reprezentant Multi Level Marketing Energetix Romania - 126910, toate drepturile rezervate design by Terapia-Romania.ro 
  CONTACT  PROMOTII  |  FORMULAR COMANDA  |  PAREREA DV.
 
          
Bookmark and Share 
Detoxifierea orgaismului  | STUDII ASUPRA PRODUSELOR DETOXAMIN - ZEOLITULUI NATURAL KLINOPTILOLIT |  CUM SE FACE DETOXIFIEREA ORGANISMULUI CU DETOXAMIN - ZEOLIT | CE SUNT RADICALI LIBERI | CAZUISTICA - ZEOLIT-DETOXAMIN-MEGAMIN | MEGAMIN | eliminare toxine (remedii naturale zeolit - megamin) | Tratamente  ficat | Remedii cancer | Diabet - tratament zeolit | Hemoroizi tratament  | Chimioterapie tratament |Bolii gastro-intestinale | Bolii grave - tratament  ... | Reglare PH in sange |  Zeolit - DETOXAMIN - Recomandari | Administrare  DETOXAMIN-SANOVITA | Eliminare stres oxidativ | Imunostimulator DETOXAMIN-SANOVITA |DETOXAMIN- SANOVITA In Boli cancerose | Efecte DETOXAMIN-Megamin | Indicatori Medicali DETOXAMIN | Marturi DETOXAMIN | Neurodermita , psoriazis, inchiderea ranilor, dezinfectant, detoxifiant, auxiliar afectiuni ale pieli  | DETOXAMIN  pudra in : rani, arsuri, dezinfectant mirosuri neplacute, ten acneic |