REPREZENTANT ENERGETIX ROMANIA
DETOXAMIN BASIC - MEGAMIN - ZEOLIT ACTIVAT TMA PRIN NANOTECHNOLOGIE - ANTIOXIDANT NATURAL 100%
RECOMANDARI Dr. SLAVKO IVKOVIC
BIJUTERII MAGNETICE TERAPEUTICE ENERGETIX
MAGNOFLEX SILVER - BANDAJE MAGNETICE TERAPEUTICE CU FIR DE ARGINT
E-FLEX - ANTIOXIDANTI  100% NATURAL
ALKALINE WATER ENERGY NANO FLASK - PRODUCE APA ALCALINA IONIZATA 
 
 Official Website TERAPIA-ROMANIA.RO REPREZENTANT  ENERGETIX ROMANIA
  REPREZENTANT ENERGETIX 
 ROMANIA 126910 ®
Official Website
0743-019108
Comenzi si informatii
0743-019108 
 
 TRANSPORT GRATUIT
 POSTA ROMANA
 Livrare 4- 5 zile
 Ridicare Sediul Postal 
 
TRANSPORT RAPID
FAN CURIER
Livrare1- 3 ZILE  
 la domiciliu 24,10 lei
 
 
 
 
 
PRODUSELE  MEGAMIN
INCEPAND CU DATA DE 07/10/2009  TOATE PRODUSELE  MEGAMIN SE VOR DENUMI DETOXAMIN ;MEGAMIN- produs momentan in Croatia , va fi denumit DETOXAMIN (dupa principala caracteristica a mineralului ZEOLIT : de detoxifiere ) si va fi produs in AUSTRIA  .Croatia  nu se afla inca in UNIUNEA EUROPEANA  si din acest motiv oficialii brendului MEGAMIN – au luat hotararea de a produce acest supliment alimentar in AUSTRIA IN CONFORMITATE CU TOATE CERINTELE EUROPENE  
 
PRODUCATOR MEGAMIN 
 Tribomin ltd. Osijek, CROATIA
 
 
PRODUCATOR :  DETOXAMIN  - Panaceo International Active Mineral Production GmbH  Finkensteinerstr. 5, A -9585, Godersdorf, Villach, AUSTRIA
 
PRODUCATOR : DETOXAMIN PUDRA - GINGER D.o.o., AUGUSTA SENOE 3, 10431 SVETA NEDELJA, CROATIA 
 
DISTRIBUITOR EXCLUSIV
ENERGETIX GRUP Franz-Kirsten-str. 1,55411 Bingen Germany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producator :
Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
Director Feed-uri RSS Romanesti
 
Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool
 
 
 
 Reprezentant
Energetix Romania ®
126910
0743019108
 
 
 
PRODUCATOR COSMETICE SANOVITA PENTRU ENERGETIX  ROMANIA
  Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 

Bun venit la evenimentul SANOVITA de consiliere pentru îngrijirea pielii.

Ca s? v? sim?i?i bine în pielea dumneavoastr?.

Colec?ia de cosmetice SANOVITA ofer? o îngrijire unic? ?i complet natural? a pielii

_______________________________________________________________________________

În raportul s?u, senatorul Edward M.Kennedy î?i exprim? o mare îngrijorare cu privire la via?a omeneasc?, amintind c? produsele cosmetice ?i produsele de îngrijire personal? con?in substan?e chimice cunoscute a fi cancerigene ?i otr?vuri. „Mai ales, acest lucru este inacceptabil ?i dovede?te o lips? grav? de respect fa?? de s?n?tatea femeilor din America, mai ales a femeilor îns?rcinate. Este o dovad? de lips? grav? de respect fa?? de pericolele genetice pentru copiii nou-n?scu?i. Produsele cosmetice sunt întrebuin?ate de toat? lumea, mult mai mult decât medicamentele pe re?et?, adjuvantele medicale sau produsele biologice. Fie c? este vorba de spray de p?r, de ?ampon, ruj de buze, pudr? pentru copii, creme, lo?iuni de plaj?, s?pun sau past? de din?i, utilizatorii sunt convin?i c? este vorba de produse care pot fi folosite în siguran??. Îns? aceast? convingere este mult prea neîntemeiat?. Principalele legi federale care reglementeaz? produc?ia de cosmetice nu au mai fost revizuite din anul 1938. FDA (Food and Drug Administration, institu?ia care reglementeaz? segmentul alimentelor, al medicamentelor ?i produselor cosmetice) nu are împuternicirea s? cear? produc?torilor s? î?i înregistreze plantele ?i produsele. Nu poate cere produc?torilor s? completeze o baz? de date a substan?elor de baz? pe care ace?tia le folosesc în produsele lor. Nu poate s? oblige produc?torii s? depun? rapoarte cu privire la r?nile provocate de utilizarea produselor lor cosmetice. Nu poate cere testarea siguran?ei produselor ?i nici depunerea la agen?ie a datelor cu privire la siguran?a utiliz?rii. Nu are dreptul s? inspecteze dosarele de produc?ie. Nu poate s? cear? retragerea produselor.

Studiile efectuate cu respectabilii ?i impar?ialii lucr?tori în saloanele cosmetice dezv?luie faptul c? aceste persoane sunt extrem de sensibile la astm ?i la alte boli, care sunt rezultatul expunerii la substan?ele chimice din produsele pe care le folosesc... Dup? cum prezint? studiul GAO, „evalu?rile disponibile ale r?nilor cauzate de preparatele cosmetice nu reflect? cu exactitate în ce m?sur? utilizatorii sunt efectiv expu?i la produse ?i substan?e cosmetice otr?vitoare, deoarece simptomele otr?virilor cronice nu devin neap?rat evidente, chiar la luni sau ani de zile dup? expunere. R?nile indic? doar num?rul extraordinar de mare al efectelor toxice acute.

_______________________________________________________________________

Substan?ele chimice ?i sintetice care se utilizeaz? zilnic

Rapoartele spun c? peste 125 de compu?i pe care le con?in diferite produse cosmetice ?i care se întrebuin?eaz? zilnic sunt cancerigeni, au efecte negative asupra sistemului nostru nervos ?i asupra organelor sau provoac? probleme în timpul sarcinii.

De exemplu Factorii de protec?ie, de fapt, sunt cancerigeni ?i nu este adev?rat c? stopeaz? dezvoltarea carcinoamelor, c?ci produc acumularea de pro-caroten în celule. De asemenea, aceste substan?e împiedic? absorb?ia de raze UV, îns? astfel blocheaz? formarea vitaminei D, care este indispensabil? ?i care împiedic? apari?ia multor boli cronice – printre care ?i carcinoamele.

De exemplu Propilenul, care se g?se?te în majoritatea produselor hidratante, provoac? schimb?ri la nivelul ficatului ?i d?uneaz? rinichilor.

De exemplu Glicerina extrage umiditatea din straturile inferioare ale pielii, astfel accelerând procesul de îmb?trânire.

De exemplu Dioxanul, care exist? chiar ?i în compozi?ia unor produse pentru copii, este o substan?? cancerigen?

În fiecare an, din ce în ce mai mul?i copii sunt otr?vi?i cu substan?e toxice - inclusiv din produsele de îngrijire – iar astfel de accidente sunt mult mai numeroase decât cele survenite în urma jocurilor cu arme.

FDA (pagina de internet) con?ine aproximativ 30.000 de documente cu privire la deterior?ri clinice ale pielii cauzate de produse cosmetice pentru îngrijirea pielii.

_____________________________________________________________________

Ce înseamn? când unui produs i se face reclam? ca produs natural?

Nimic!

Pentru c? nu exist? nici o reglementare legal? care s? defineasc? ce înseamn? „natural”, astfel c? termenul este folosit adesea în mod abuziv.

adesea, astfel de produse con?in substan?e periculoase

cump?r?torul trebuie s? fie informat ?i con?tient

citi?i compozi?ia, c?ci numai a?a pute?i evita substan?ele cancerigene ?i chimicalele care interfereaz? cu func?ionarea hormonilor ?i au un efect d?un?tor asupra s?n?t??ii

• dac? nu în?elege?i ce înseamn? anumite substan?e din compozi?ie, cere?i informa?ii sau c?uta?i pe internet

S?n?tatea familiei dumneavostr? ?i a dumneavoastr? depinde de asta

CITI?I NEAP?RAT ETICHETA CU COMPOZI?IA PRODUSELOR!

_______________________________________________________

DE CE ESTE IMPORTANT SA FIE NATURAL ?

ÎNGRIJIREA ?I FUNC?IILE PIELII

Pielea prime?te semnale (informa?ii) de la produsele ?i compu?ii cu care o îngrijim; de aceea, este foarte important ca aceste produse s? fie naturale ?i, ca atare, s? nu fie agresive.

Prin folosirea de produse cosmetice NATURALE, în timp, pielea î?i va dezvolta propria inteligen?? ?i va stimula procesele de autoregenerare ?i de echilibrare a proceselor metabolice.

Prin folosirea de produse sintetice ?i chimice (coloran?i artificiali, parfumuri, substan?e industriale, conservan?i, stabilizatori, emulgatori, produse pentru viscozitate...), autoregenerarea normal? este încetinit? ?i se ajunge la o serie de modific?ri negative atunci când se schimb? produsul.

Procesul natural este împiedicat, iar aceasta creeaz? un dezechilibru.

Substan?ele chimice usuc? pielea pe termen îndelungat ?i îi distrug echilibrul natural.

Cele mai recente cercet?ri arat? o diferen?? între ac?iunea substan?elor sintetice ?i cea a substan?elor naturale.

________________________________________________________

DE CE SANOVITA?

Sanovita prezint? o nou? viziune ?i o nou? idee în ceea ce prive?te produsele cosmetice naturale

Linia este produs? cu ajutorul unei tehnologii protejate ?i patentate, f?r? emulgatori ?i compu?i de baz? sintetici.

Colec?ia de cosmetice Sanovita este natural?, nu con?ine substan?e sintetice sau chimice, coloran?i artificiali, parfumuri, substan?e provenite de la animale moarte...

Mul?i exper?i de renume interna?ional sunt de acord c? acest mod de produc?ie ?i aceast? tehnologie prezint? multe avantaje pentru viitor – nu doar în ceea ce prive?te oamenii, ci ?i protejarea mediului.

To?i compu?ii colec?iei cosmetice SANOVITA ac?ioneaz? sinergic,

adic? fiecare component?, prin ac?iunea sa, influen?eaz? pozitiv ac?iunea celorlalte componente.

Prin folosirea produselor naturale Sanovita, pielea î?i va dezvolta inteligen?a proprie ?i se vor declan?a procesele de auto-revitalizare ?i regenerare.

Produsele Sanovita con?in mineralul micronizat zeolit, care are o ac?iune antioxidant? puternic? ?i ajut? la îndep?rtarea radicalilor liberi care influen?eaz? îmb?trânirea.

_______________________________________________________________________

COMPOZI?IA PRODUSELOR COSMETICE SANOVITA

Compu?ii care se folosesc la producerea liniei cosmetice Sanovita La tipurile sensibile de piele, poate ap?rea o u?oar? înro?ire ?i senza?ia c? se întâmpl? ceva. Utilizatoarele au descris aceast? senza?ie prin cuvintele, „Este ca ?i cum crema ar func?iona”.

E important s? ?tim c? substan?ele pe care le folosim sunt active ?i eficiente, îns? pe deplin naturale – ?i c? o astfel de reac?ie nu este negativ?.

Despre produsele SANOVITA se spune c? sunt produse „vii”.

Linia cosmetic? SANOVITA ofer? o protec?ie suprem? a celulelor în fa?a stresului, cu ajutorul nanotehnologiei ?i al unei str?vechi experien?e în ceea ce prive?te propriet??ile vindec?toare ale plantelor.

Pielea este alc?tuit? din 3 straturi, iar fiecare dintre aceste straturi au func?ia lor important?.

Stratul exterior se nume?te epiderma. Este partea vizibil? a pielii.

______________________________________________________________________

SUBSTAN?E

Semin?ele de in se afl? în compozi?ia fiec?rui produs SANOVITA.

• semin?ele de in con?in mucilagiu, proteine, lecitin? ?i acid linolenic,

• ajut? la eliminarea toxinelor

• mucilagiile din semin?ele de in creeaz? o pelicul? protectoare complet natural? la suprafa?a pielii,

în acela?i timp permi?ând circula?ia normal? a oxigenului prin straturile pielii, de aceea se folose?te ?ica ?i protec?ie la razele UVA ?i UVB.

R?d?cin? de t?t?neas?

• are un con?inut ridicat de alantoin? – hormon care (numai dac? este în forma sa original?)

declan?eaz? înmul?irea ?i cre?terea celulelor pielii ?i înnoirea pielii ?i a ?esutului subepitelial

• îmbun?t??e?te circula?ia ?i schimbul de substan?e.

Microalge

con?in 60% din proteinele complete din plante

beta caroten

fier

vitamina B-12

un acid gras foarte rar întâlnit în stare natural?, GLA

• m?resc imunitatea pielii, astfel încât pielea s? î?i poat? dezvolta propria rezisten?? la factorii

d?un?tori externi ?i s? revin? la echilibrul ei natural.

__________________________________________________________

ZEOLITUL

Modalitatea patentat? de produc?ie permite ca produsele SANOVITA

s? nu con?in? substan?e de baz? industriale ?i nici emulgatori.

Toate produsele din colec?ia SANOVITA con?in mineralul vulcanic natural zeolit.

ZEOLITUL este unul dintre cei mai puternici antioxidan?i ?i este con?inut în toate produsele SANOVITA.

Zeolitul este un mineral silicat microporos natural, care, datorit? compozi?iei ?i structurii sale, reprezint? un schimb?tor de ioni foarte bun ?i are propriet??i accentuate de absorb?ie ?i de absorb?ie a toxinelor.

Zeolitul care se folose?te în colec?ia cosmetic? SANOVITA este rezultatul unui procedeu tehnologic special, prin care se realizeaz? micronizarea particulelor de zeolit, m?rirea suprafe?ei lor active ?i a înc?rc?turii electrostatice, m?rirea capacit??ii de transfer de ioni ?i astfel, m?rirea valorii pH.

Datorit? ac?iunii sale puternic antioxidante, zeolitul echilibreaz? ?i regleaz? metabolismul pielii, îndep?rteaz? radicalii liberi ?i astfel încetine?te ?i împiedic? procesul de îmb?trânire a pielii.

Mineralul zeolit tratat special declan?eaz? ac?iunea celorlalte substan?e ?i începe s? ac?ioneze imediat dup? aplicarea produsului.

_________________________________________________________

Linia cosmetic? SANOVITA ofer? o protec?ie suprem? a celulelor în fa?a stresului de oxidare, cu ajutorul nanotehnologiei ?i a unei str?vechi cunoa?teri a propriet??ilor vindec?toare

Privi?i-v? palmele. Chiar dac? nu vede?i c? se întâmpl? ceva, epiderma dumneavoastr? este activ? în permanen??. La baza ei se formeaz? mereu celule noi.

Cu preparatele SANOVITA, între?ine?i aceast? cre?tere ?i nu distruge?i func?ia natural? a pielii,

precum ?i a întregului organism.

Cercet?ri importante au ar?tat c? diferitele tulbur?ri la nivelul pielii

Apar ?i ca urmare a unei atingeri necorespunz?toare.

Cu preparatele Sanovita, pute?i fi siguri c? i-a?i dat pielii hrana ?i îngrijirea de care are nevoie.

De aceea, ave?i grij? de dumneavoastr?!

Echipa Energetix-Sanovita

Simply Pure - Lapte Demachiant ; COD : SV-3023-37-euro
Simply Pure - Lapte Demachiant 
 COD : SV-3023
PRET : 37 Euro
Simply Pure - Lapte Demachiant  ; COD : SV-3023
PRET : 37 Euro
 
Lapte demachiant 200 ml
 
Pentru o piele frageda si curata.

Laptele demachiant este bland si usor, potrivit pentru indepartarea machiajului si a impuritatilor de pe fata, de pe gat, dar si din zonele mai sensibile - ochii. Dimineata si seara, aplicati o cantitate mica de lapte demachiant pe un tampon de vata si indepartati cu blandete impuritatile si machiajul. Veti fi surprinsi de actiunea blanda, dar puternica a acestui produs.

Untul decacao (Theobroma Cacao Butter) actioneaza ca emolient, deoarece catifeleaza pielea si o relaxeaza, mai ales in cazul unui ten uscat.

Semintele de in (Linum Usitatissimum Extract) sunt o sursa naturala de acizi grasi esentiali: acizi grasi linolici si linolenici.

Curatire si blandete - exact ce va trebue
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
Energy Pure - Tonic pentru curatare si tonifiere COD : SV-3006-26-euro
Energy Pure - Tonic pentru curatare si tonifiere COD : SV-3006
PRET : 26 EURO
 
 
Energy Pure - Tonic pentru curatare si tonifiere COD : SV-3006
PRET : 26 EURO

Energy Pure

Tonic pentru curatire si tonifiere 200ml


Pentru curatirea, relaxarea si improspatarea pielii. Lotiunea tonica pentru curatire si tonifiere va indeparta in totalitate urmele de lapte si va avea un efect astringent asupra porilor dilatati. De asemenea, improspateaza si calmeaza pielea. Lotiunea tonica este complet naturala si nu afecteaza procesele naturale sau tonusul natural al pielii. Fata, gatul si decolteul trebuie curatate de fiecare data inainte de aplicarea cremei - adica, intr-un proces corect de ingrijire, dimineata si seara. Aplicati lotiunea tonica pe un tampon de vata si curatati fata cu miscari usoare, circulare.
Galbenelele (Calendula) actioneaza binefacator la suprafata pielii, accelereaza circulatia si stimuleaza formarea de noi tesuturi. Hidrateaza pielea.
Sunatoarea (Hypericum Perforatum) , printre multe substante valoroase, contine tanin si hidrocarburi. Calmeaza glandele sebacee hiperactive, fara a afecta echilibrul pielii. Are insusirea unica de a ingriji pielea din interior. Sunatoarea innoieste straturile deteriorate de la suprafata si este eficienta in curatarea pielii cu probleme.
Uleiul esential de lavanda (Lavandula Angustifolia) se foloseste nu numai pentru mirosul frumos, ci si pentru actiunea sa de calmare profunda.
Frumusetea nu e ceva care incepe dimineata si se termina seara. dar ritualul Dumneavoastra cosmetic da.
Incepeti-va ziua cu entuziasm si incheiati-o cu relaxare simtindu-va mereu frumoasa.

Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
 
All Day Active Care - Crema de zi - COD : SV - 3001-35-euro
 
All Day Active Care - Crema de zi
 COD : SV-3001
PRET : 35 Euro
 
 
All Day Active Care - Crema de zi - COD : SV - 3001
PRET : 35 Euro
 
All day active care
Crema de zi - 50 ml
Crema hidratanta, pentru protectie si ingrijire totala in timpul zilei, Crema de zi este creata pentru a proteja si a ingriji pielea pe durata intregii zile. Este usoara si se absoarbe repede, fiind ideala ca baza pentru machiaj. Crema este de asemenea foarte activa, bogata in plante care  stimuleaza circulatia la nivelul pielii si intensifica e substante „revigorand" astfel pielea. Daca aveti un ten foarte sensibil, este posibil sa simtiti usoare furnicaturi si ca rezultat inro?irea pielii. Aceasta reactie este datorata ingredientelor naturale foarte active si nu datorita chimicalelor. Aceeasi reactie, poate aparea la fiecare tip de ten deoarece pielea difera la suprafata.
Apa nu se mentine prea mult timp in piele, astfel ca pierderile de umiditate trebuie compensate printr-o crema de zi care contine substante menite sa imbunatateasca hidratarea. Crema de zi se foloseste pentru toate tipurile de piele. Se poate aplica si in cu serul hidratant anti-rid.
Uleiul de germeni de grau (Triticum Vulgare) este una dintre cele mai mari surse naturale de vitamina E, dar este si un unguent natural, care are calitatea de a mentine umiditatea in interiorul pielii pe o perioada mai lunga. De asemenea, este un antioxidant natural binecunoscut care incetineste procesul de imbatranire.
Uleiul de macadamia (Ternifolia) se absoarbe extrem de usor si rapid, este bogat in vitamina A, regenereaza celulele si fortifica sistemul imunitar. Contine si vitamina E cu rol in incetinirea procesului de imbatranire. Uleiul de macadamia este foarte eficient si in protectia impotriva radiatiilor UVA si UVB.
O piele sanatoasa si frumoasa, in fiecare zi.
 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Profound Luxurious Restore - Crema de noapte COD : SV - 3002-35-euro
 
Profound Luxurious Restore - Crema de noapte  COD :  SV - 3002
PRET : 35 Euro
 
 
 
  Profound Luxurious Restore - Crema de noapte  COD :  SV - 3002
PRET : 35 Euro
 
Profound luxurious restore

Crema de noapte - 50 ml


O combinatie subtila pentru hranire si volum. Crema de noapte este o crema uleioasa, deosebit de hranitoare. Credinta ca persoanele cu pielea grasa trebuie sa foloseasca numai produse usoare fara uleiuri este total gresita, pentru ca, daca nu aplicam ulei, pielea primeste informatia ca trebuie sa secrete si mai multa grasime. O astfel de piele va capata o stralucire nenaturala, fiind uscata in profunzime si grasa la suprafata. De aceea, pielea grasa (la fel ca si cea uscata) trebuie ingrijita in fiecare seara cu o crema de noapte. Crema de noapte este astfel obligatorie, un fel de „must-have"! Substantele sintetice si chimice care se gasesc de obicei in cremele pentru ingrijirea tenului au un efect persistent de uscare, fie ca este vorba de preparate hidratante sau de preparate uleioase. Acesta este si motivul pentru care, in prezent, intalnim din ce in ce mai multe cazuri de boli si dereglari la nivelul pielii. De aceea, aceasta crema de noapte este un dar deosebit pentru pielea Dumneavoastra. In timpul noptii, metabolismul pielii este de pana la opt ori mai rapid decat in timpul zilei, astfel ca este important sa asiguram pielii suficiente substante naturale si hranitoare, pentru ca, dimineata, aceasta sa straluceasca revigorata si proaspata. Crema de noapte se aplica pe fata, darsi pe pleoape, pe gat si pe decolteu. Ar fi ideal sa dedicam acestei operatiuni cam 1 -2 minute si sa masam crema cu miscari usoare, circulare.
Uleiul de samburi de caise (Prunus Armeniaca)

ingrjieste perfect pielea uscata, fara vlaga, obosita si lipsita de vitalitate. Catifeleaza pielea, regenereaza celulele, mentine hidratarea si stimuleaza transferul de substante.
Uleiul de luminita de noapte contine acizi grasi esentiali, care regleaza secretia glandelor sebacee, stimuleaza transferul de substante si redau elasticitatea pielii.
In fiecare seara, un ritual pe care nu il vede nimeni;

In fiecare zi o stralucire pe care o vede toata lumea!
 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anti Stress Supercare - Crema regeneratoare - COD : SV- 3004-38-euro
Anti Stress Supercare - Crema regeneratoare - COD : SV- 3004
PRET : 38 Euro
 
 
 
Anti Stress Supercare - Crema regeneratoare - COD : SV- 3004
PRET : 38 Euro
Anti-Stress Supercare

Crema regeneratoare - 50ml


Regenerare absoluta pentru pielea obosita si lipsita de vitalitate.
Crema regeneratoare este creata pentru pielea cu impuritati, obosita si in general pentru pielea cu probleme; in astfel de cazuri, se foloseste pentru ingrijirea zilnica, in locul cremei de zi. Crema se aplica pe pielea curatata in prealabil cu lotiune tonica. Crema este bogata in substante active si contine o concentratie mai mare de zeolit, care este un detoxifiant si un antioxidant puternic. Pe langa crema regeneratoare, folositi si crema de noapte pentru ingrijirea de noapte. Desi crema regeneratoare este creata pentru pielea cu probleme, se poate folosi in fiecare zi ca ingrijire suplimentara, si pentru pielea normala. Datorita compozitiei complet naturale, crema nu are restrictii de utilizare.
Mineralul micronizat zeolit

detoxifica, stimuleaza regenerarea celulelor si transferul rapid de substante, astfel incat aprovizioneaza celulele si tesuturile cu energia necesara.
Uleiul de masline (Olea Europea) este bogat in vitamine, betacaroten si antioxidanti, improspatand, hranind si regenerand pielea.
Lemnul dulce (Glycyrrhiza Gabra) are actiune antiseptica si antibacteriana.
Un lux simplu, pentru 24 de ore de regenerare intensiva.
Pentru o piele puternica din interior si proaspata la exterior.
 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
 
 
 
 
 
Academy Hydra Complete - Ser hidratant anti-rid - COD : SV-3005-39-euro
 
Academy Hydra Complete - Ser hidratant anti-rid  - COD : SV-3005
PRET : 39 Euro
 
 
 
 
 
 
 
Academy Hydra Complete - Ser hidratant anti-rid  - COD : SV-3005
PRET : 39 Euro
 
Academy Hydra Complete

Ser hidratant anti-rid -50ml

Formula hidratanta pentru un aspect mai tanar!

Serul hidratant anti-rid asigura o hidratare suficienta intinpul zilei si al noptii. Este excelent ca baza pentru celelalte creme de zi, de noapte, regeneratoare sau antirid. Serul este unic deoarece contine alga wakame, bogata in protein, aminoacizi si vitamine ce redau elasticitatea pielii, regenereaza celulele si revitalizeaza pielea dumneavoastra.

Dupa aplicarea serului trebuie sa asteptati cateva minute inainte de a aplica crema pe care o alegeti.

Alga marina wakame este bogata in proteine, aminoacizi si vitamine care au ca rezultat regenerarea celulelor pielii, astfel reducandu-se vizibil ridurile existente.

Uleiul de morcov este bogat in betacaroten, minerale si vitamine A si E. Este excelent pentru tratarea pielii uscate, hidratand-o.

Combinatia excelenta pentru o piele mai tanara, impunatoare si rezistenta!
 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
 
 
 
Pro Youth Nutrience - Crema anti-rid - COD : SV - 3015 
 
 
Pro Youth Nutrience - Crema anti-rid - COD : SV - 3015
PRET : 38 Euro
 
 
Pro Youth Nutrience - Crema anti-rid - COD : SV - 3015
PRET : 38 Euro
 
Pro Youth Nutrience

Crema anti-rid -50 ml

Crema anti-rid este creata pentru a impiedica aparitia ridurilor sau pentru a le netezi pe cele existente si se poate combina cu crème de zi sau de noapte. Crema anti-rid se aplica pe zonele unde pielea este sensibila- cum ar fi in jurul ochilor, pe gat si decolteu, in jurul ochilor. Preparatele sunt naturale si sigure iar pielea dumneavoastra merita acest rasfat.

Crema este destinata ingrijirii de noapte, pentru ca pielea se odihneste cel mai bine si produce hormonii care ii refac elasticitatea.

-Mineralul micronizat zeolit - megamin este un antioxidant natural, care impiedica imbatranirea prematura a pielii si amana semnele de imbatranire; contribuie la prelungirea vietii celulei inainte ca ea sa se divida; antioxidantii actioneaza asupra elasticitatii pielii, legandu-se de radicalii liberi, astfel ca stresul oxidant este redus la minim.

-Uleiul de germeni de grau este bogat in hidrocarburi, proteine, lipide si hormoni; de asemenea contine din abundenta vitamina A pentru crestere, Bl pentru stimularea circulatiei, B2 pentru schimbul accelerat de substante, C pentru formarea de sange, precum si B3, B6, D si E; toate aceste substante vor furniza pielii nutrientii necesari pentru a arata ingrijita si stralucitoare; acest ulei este si un puternic antioxidant.

-Uleiul de macese contine acizi grasi esentiali, vitamine si minerale care au un efect benefic asupra refacerii pielii, mai ales asupra pielii prematur imbatranite.

-Uleiul de susan inmoaie suprafata pielii si ii furnizeaza acesteia substante nutritive.
 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tonic reparator pentru tenul cu impuritati si cu probleme - COD : SV - 3019-26-euro
 
 
  Tonic reparator pentru tenul cu impuritati si cu probleme - COD : SV - 3019
PRET : 26 Euro
 
 
 
 
 Tonic reparator pentru tenul cu impuritati si cu probleme - COD : SV - 3019
PRET : 26 Euro

Tonic reparator pentru tenul cu probleme

200ml


Primul pas in ingrijirea tenului cu impuritati si cu probleme este curatirea. Repair-tonic contine plante medicinale care tonifica pielea, ajuta la curatirea in profunzime a porilor si impiedica dezvoltarea de noi procese inflamatorii. Tonificarea si curatirea tenului vor permite o absorbire mai rapida si mai buna a cremei Repair si a pudrei pentru piele - Detoxamin.
Patlagina (Plantago Lanceolata)

ajuta la diminuarea secretiei de sebum si chiar a puroiului. Dereglarile la nivelul pielii care provoaca secretia marita de sebum sunt in general, aceleasi ca si cele care produc acneea iar patlagina are un efect pozitiv in sensul eliminarii actori cauzatori.
Ghimbirul (Zingiber Officinalis) este o planta ale carei calitati sunt indispensabile in tratarea pielii cu probleme. Are posibilitatea de a extrage toxinele din piele, curatand astfel in profunzime porii imbacsiti. Ajuta la extragerea puroiului din straturile profunde ale pielii, din derma, catre suprafata.
 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia
 
 
 
 
 
 
 
 
Crema-Reparatoare-(Repair)-pentru-pielea -cu-impuritati-si -cu-probleme - COD -SV- 3018-38 euro
 
Crema Reparatoare (Repair) pentru pielea cu impuritati si cu probleme - COD :  SV- 3018
   PRET : 38 Euro
 
 
 
 
Crema Reparatoare (Repair) pentru pielea cu impuritati si cu probleme - COD :  SV- 3018
   PRET : 38 Euro
 
Crema Reparatoare (Repair) pentru pielea cu impuritati si cu probleme

50 ml

Crema Reparatoare pentru pielea cu impuritati contine plante care actioneaza benefic in curatirea in profunzime a tenului, neafectand functionarea glandelor din tesuturile subdermale. Dupa aplicare, crema va ramane pe piele, avand astfel o actiune mai puternica si mai de durata; este important ca ea sa fie folosita dupa curatirea cu lotiunea tonica reparatoare, atunci cand porii sunt curatati. Crema este hidratanta si potrivita pentru ingrijirea in timpul zilei.
Inul (linum usitatissimum) contine mucilagii, proteine, lecitina si acid linoleic. Are actiune calmanta in procesele inflamatorii si asupra pielii iritate.

Mucilagiul de in creeaza o pelicula protectoare naturala pe piele, care permite fluxul normal de oxigen, echilibrand astfel secretia de sebum. Propolisul este un antibiotic natural binecunoscut. Are actiune antivirala, antiseptica si antibacteriana, necesara pentru prevenirea si eliminarea acneei. Propolisul curata porii, echilibreaza pielea si opreste rapid procesele inflamatorii.

Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
 
 Masca crema pentru curatirea si reimprospatarea pielii - COD : SV- 3025-32-Euro
 
 
Masca crema pentru curatirea si reimprospatarea pielii - COD : SV- 3025
PRET : 32 Euro
 
 
 
 Masca crema pentru curatirea si reimprospatarea pielii - COD : SV- 3025
PRET : 32 Euro

Masca crema pentru curatirea si reimprospatarea pielii

50 ml

Naturalete irezistibila!

Masca crema de la SANOVITA este conceputa pentru a curate porii, pentru a calma si a reda tonusul pielii inflamate si pentru a o reimprospata. Contine substante biologic active natural, cum ar fi argila, care este bogata in minerale si restrange porii, uleiuri esentiale de lavanda si musetel,care calmeaza inflamatia si totodata reimprospateaza tenul.

Masca crema SANOVITA in primul rand echilibreaza glandele sebacee, care secreta grasimee, datorita laptisorului de matca continut, fiind un bun aliat in lupta cu acneea, fara sa usuce pielea. Hidrateaza profund si este potrivita in ingrijirea tuturor tipurilor de piele, indiferent de conditia in care se afla acestea.

Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
 
 Biology Soft Skin - Lotiune hidratanta pentru corp Cod : SV - 3010-37-Euro
 
 Biology Soft Skin - Lotiune hidratanta pentru corp Cod : SV - 3010
PRET : 37 Euro
 
 
 
 
 Biology Soft Skin - Lotiune hidratanta pentru corp Cod : SV - 3010
PRET : 37 Euro

Biology Soft Skin

Lotiune hidratanta pentru corp - 200ml


Compozitie hidratanta pentru o piele plina de vitalitate, catifelata si bine hranita.
Lotiunea hidratanta pentru corp se foloseste zilnic dupa baie sau dus. Ofera pielii suficienta hidratare si suficienta grasime, fara sa lase urme grase pe haine. Se aplica usor si se absoarbe repede, fara sa va necesite prea mult timp. Componentele alese din plante vor asigura o hidratare suficienta pe durata intregii zile.
Uleiul de migdale (Prunus Dulcis)
este bogat in minerale si in vitaminele A, Bl, B2, B6, E precum si in acizi grasi minerali esentiali. Hraneste si relaxeaza pielea; se absoarbe bine.
Micro alga Spirulina (Spirulina Platensis) este bogata in proteine si vitamine. Regenereaza foarte eficient celulele obosite si lipsite de vitalitate ale pielii, are actiune puternic antioxidanta, imbunatateste elasticitatea si face pielea sa arate mai tanara. Uleiul de seminte de pomello (fruct exotic asemanator cu grapefruit-ul) este un ingredient natural antibacterian si antiviral. Este eficient impotriva inflamatiilor. Ofera pielii protectia si hidratarea necesara. Ylang-Ylang (Cananga Odorata) are un miros deosebit de placut, care relaxeaza atat pielea, cat si spiritul.
E pur si simplu iubire.

Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxurious Skin Forming - Emulsie uleioasa - COD : SV - 3011-39-EURO
Luxurious Skin Forming - Emulsie uleioasa - COD : SV - 3011
PRET : 39 Euro
 
 
 
 
Luxurious Skin Forming - Emulsie uleioasa - COD : SV - 3011
PRET : 39 Euro
Luxurious Skin Forming

Emulsie uleioasa - 200ml

Compozitie uleioasa bogata pentru pielea matura si uscata!

Emulsia uleioasa contine compusi care hranesc si ingrijesc pielea dumneavoastra in profunzime. Este excelenta pentru pielea uscata si crapata, iar rezultatele se vad chiar dupa prima utilizare. Emulsia uleioasa este perfecta si pentru masaj, in ingrijirea profesionala.

Daca lotiunea hidratanta de corp este recomandata pentru ingrijirea zilnica, emulsia uleioasa se va folosi de 2-4 ori pe saptamana, dar se poate folosi si in fiecare zi in functie de gradul de uscare al pielii. Pielea devine catifelata si moale. Intr-adevar, veti observa diferenta!

Ca sa te simti absolute confortabilin pielea ta!

Daca aveti pielea capului foarte uscata sau problem cu scalpul, aplicati emulsia uleioasa, masati si lasati sa actioneze cel putin o ora sau peste noapte. Spalati apoi cu sampon (de cateva ori, ca sa indepartati grasimea). Veti vedea si veti simti rezultatele inca de la prima utilizare. Nu are restrictii de utilizare.

Uleiul de masline - are actiune puternic antioxidanta. Nu numai ca hidrateaza pielea, dar ii si mentine hidratarea in timp indelungat.

Uleiul de susan - fragezeste si relaxeaza suprafata pielii.

Uleiul de Jojoba - hidrateaza pielea si o face neteda si moale.

Extrasul de radacina e ghimbir - elimina toxinele si intensifica transferul de substante in tesuturile pielii.

Nu are restrictii de utilizare.

 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bio-Slim-Intensive-Formula - Lotiune-anticelulitica - COD -SV - 3013- 38-euro
 
Bio-Slim-Intensive-Formula
 - Lotiune-anticelulitica
 - COD -SV - 3013- 38-euro
 
 
 
 
 
 
Bio Slim Intensive Formula - Lotiune anticelulitica - COD : SV - 3013
PRET : 38 euro

Bio Slim Intensive Formula

Lotiune anticelulitica - 200 ml


Tratament intensiv pentru reducerea celulitei. Lotiunea impotriva celulitei este creata pentru impiedicarea si inlaturarea celulitei. Lotiunea trebuie masata prin miscari circulare pe zonele critice - cel mai adesea, aceste zone sunt coapsele, picioarele si abdomenul. Se recomanda folosirea dupa dus si se poate combina cu lotiunea de corp sau cu emulsia uleioasa. Contine suc de radacina de ghimbir, care accelereaza circulatia, astfel descompunand si „topind" straturile de celulita.
Extractul de radacina de ghimbir (Zingiber Officinalis)
indeparteaza toxinele din piele, este agresiv fata de celulita si stimuleaza circulatia sangelui, astfel ajutand la indepartarea celulitei. Exista nenumarate studii potrivit carora sucul de radacina de ghimbir „topeste" acest aspect de coaja de portocala.
Extractul de iedera (Hedera Helix) are proprietatea specifica de a indeparta surplusul de apa, astfel reducand acumularile de grasime.
Scortisoara (Cinamomum Cassia) topeste grasimea acumulata sub piele. Este un mijloc rapid si eficace de lupta impotriva celulitei, in timp ce impactul asupra pielii este foarte bland.
O atingere puternica si blanda a naturii, cu rezultate spectaculoase.
Pana la 60% din tot ce aplicam pe piele ajunge in sangele nostru (in aproximativ 6 minute). De aceea, e important sa stim ca produsele cosmetice pe care le folosim nu contin substante toxice, cancerigene si in general daunatoare. Tocmai in aceasta consta unicitatea colectiei noastre, deoarece in produse folosim exclusiv substante naturale si producem preparate cu ajutorul unei tehnologii protejate si patentate.
Suntem atenti intotdeauna la calitate si producem exclusiv la comanda, astfel ca produsele noastre sunt intotdeauna proaspete si isi pastreaza proprietatile active
.

 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 
 
 
Crema de maini- COD : SV - 3016-30-euro
 
 
Crema de maini- COD : SV - 3016
PRET : 30 Euro
 
 
 
 
Crema de maini- COD : SV - 3016
PRET : 30 Euro
 
Crema de maini - 100 ml

Crema de maini trebuie aplicata de mai multe ori pe zi, dupa necesitati. Pielea mainilor este deosebit de sensibila si trebuie sa i se asigure o ingrijire si o protective suplimentara.

De obicei dam foarte multi bani pe produsele pentru fata, in timp ce pentru maini folosim resturile. Stim ca pielea mainilor tradeaza varsta si acest lucru nu se poate schimba prin nici o interventie cosmetic. De aceea echipa noastra a creat o crema de foarte buna calitate, bogata in cele mai bune uleiuri de plante si minerale, pentru a asigura mainilor o ingrijire si o protectie completa la cel mai inalt nivel.

De asemenea experienta a demonstrate ca prin intrebuintarea regulate a acestui preparat se indeparteaza pistruii si diferitele dereglari de pigmentare a pielii.

 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 Sanovita Baby Cream - COD : SV - 3024-28-Euro
 
 Sanovita Baby Cream -
COD : SV - 3024
PRET : 28 euro
 Sanovita Baby Cream - COD : SV - 3024
PRET : 28 euro
 
 
 
Sanovita Baby Cream - 100 ml

Pielea nou nascutului reprezinta primul contact cu lumea. Este de 5 ori mai subtire decat a unui adult.

"Baby Cream" este mai mult decat crema obisnuita folosita pentru pielea iritata de sub scutece. Plantele din compozitie au fost atent selectionate, astfel incat sa hraneasca si sa protejeze pielea moale a bebelusului Dumneavoastra.

 
Producator : Olivald.o.o., Trebez 20 , Zagreb, Croatia pentru SANOVITA beauty and health, POSEIDON LLC, 46h State Street, New York 12207, ALBANY, USA
Tara de origine : Croatia 
 
 
 
 

 

 
 

 WebCrawler Search
 ©2004-2014 Official Website Reprezentant Multi Level Marketing Energetix Romania - 126910, toate drepturile rezervate design by Terapia-Romania.ro 
  CONTACT  PROMOTII  |  FORMULAR COMANDA  |  PAREREA DV.
 
          
Bookmark and Share 
Detoxifierea orgaismului  | STUDII ASUPRA PRODUSELOR DETOXAMIN - ZEOLITULUI NATURAL KLINOPTILOLIT |  CUM SE FACE DETOXIFIEREA ORGANISMULUI CU DETOXAMIN - ZEOLIT | CE SUNT RADICALI LIBERI | CAZUISTICA - ZEOLIT-DETOXAMIN-MEGAMIN | MEGAMIN | eliminare toxine (remedii naturale zeolit - megamin) | Tratamente  ficat | Remedii cancer | Diabet - tratament zeolit | Hemoroizi tratament  | Chimioterapie tratament |Bolii gastro-intestinale | Bolii grave - tratament  ... | Reglare PH in sange |  Zeolit - DETOXAMIN - Recomandari | Administrare  DETOXAMIN-SANOVITA | Eliminare stres oxidativ | Imunostimulator DETOXAMIN-SANOVITA |DETOXAMIN- SANOVITA In Boli cancerose | Efecte DETOXAMIN-Megamin | Indicatori Medicali DETOXAMIN | Marturi DETOXAMIN | Neurodermita , psoriazis, inchiderea ranilor, dezinfectant, detoxifiant, auxiliar afectiuni ale pieli  | DETOXAMIN  pudra in : rani, arsuri, dezinfectant mirosuri neplacute, ten acneic |